Støtteordning for oppstart/utvikling av allidrett

NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler Allidrett for barn og Allidrett for parautøvere. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette. Idrettslag kan søke om støtte til: 

Allidrett for barn og/eller Allidrett for kun parautøvere (barn)

Mer informasjon finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett-for-barn/