Spillemidler 2020

Kongsvinger Idrettsråd har gjennomgått forslaget til prioritering av søknader om spillemidler
inneværende år. Vi har følgende kommentarer til forslaget:

Les hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.

Vi viser til idrettsrådets uttalelse om samarbeidsavtalen i brev av 23.10.2020. Vi skrev da at vi ville vurdere å gi ytterligere kommentarer når vi kunne se forslaget i sammenheng med rådmannens budsjettforslag. Vi vil i den forbindelse presisere følgende:

Les hele tilleggsuttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.