Skolebehovsplanen – Kongsvingerskolene mot 2030

Kongsvinger Idrettsråd har registrert formannskapets vedtak i sak 135/20, pkt 4, hvor det blant annet står følgende: «Rådmannen bes om å jobbe videre med planen slik at det samfunnsmessige og økonomiske perspektivet får en plass på lik linje med pedagogiske og organisatoriske perspektivet.»

Les hele høringsuttalelensen HER.