Skianlegg på Sæter

Kongsvinger Idrettsråd har fått seg forelagt saksutredning om flytting av KIL Ski sitt anlegg på Sæter, og vi har mottatt informasjon om et ønske om å få med en søknad om spillemidler inneværende år, selv om opprinnelig søknadsfrist er utløpt og vi tidligere har uttalt oss om prioriteringen. Les hele uttalelsen her.