Kulturplanen 2022-2030

Kongsvinger Idrettsråd har drøftet Kulturplanen 2022-2030 med hovedfokus på dokumentets
handlingsplan og de tiltak som berører idretten i Kongsvinger. Her kan du lese våre innspill.