KIL fotball – Støtte/kompensasjon for leieutgifter

Vi viser til mottatt e-post hvor det fremkommer at KIL Fotball mener at gratisprinsippet
fravikes i forbindelse med omlegging av bane 1 på Gjemselund, fordi denne banen ikke er
tilgjengelig for de aldersklassene som har benyttet seg av denne.

Les hele høringsuttalelsen HER.