Innspill spillemidler

Kongsvinger Idrettsråd har fått seg forelagt følgende forslag til prioritering av spillemiddelsøknader til ordinære anlegg i 2022. Les hele høringsinnspillet her.