Utøverprisen

Hensikt

Hensikten med Kongsvinger Idrettsråd sin utøverpris er å skape fokus på gode prestasjoner i den lokale idretten i Kongsvinger ved å hedre en ung lokal utøver som har utmerket seg innen sin idrettsgren det siste året forut for nominasjon.

Nominasjon

Alle idrettslag i kommunen samt styret i Kongsvinger Idrettsråd kan nominere kandidater til prisen. Frist for innsending av forslag på kandidater er 15. mars hvert år. Ved nominasjon må det gis en oversikt over kandidatens oppnådde resultater det siste året.

Beslutning og utdeling

Kongsvinger Idrettsråd vurderer de nominerte kandidater og beslutter hvem som skal motta prisen. Prisen deles ut i forbindelse med idrettsrådets årsmøte eller ved en annen passende anledning.

Kriterier for nominasjon

  • Kandidaten som nomineres må utøve en idrettsgren tilsluttet Norges Idrettsforbund.
  • Kandidaten må være minimum 14 år og maksimum 21 år på det tidspunkt vedkommende nomineres.
  • Kandidaten må være medlem av et idrettslag i Kongsvinger tilsluttet Norges Idrettsforbund, og ha vært medlem av idrettslaget (eller et annet idrettslag i Kongsvinger) i minimum 5 år forut for nominasjonen.
  • Kandidaten må ha oppnådd gode resultater utover kretsnivå – for eksempel på landsdelsnivå, nasjonalt nivå eller internasjonalt nivå.
  • Kandidaten kan ikke ha blitt tildelt idrettsrådets utøverpris tidligere.

Prisen

Utøverprisen består av et diplom og en gavesjekk på kr. 5.000.