Ildsjelprisen

Hensikt

Hensikten med Kongsvinger Idrettsråd sin ildsjelpris er å fokusere på den frivillige innsatsen som legges ned i idrettslagene i kommunen ved å hedre en ildsjel som over lang tid har lagt en frivillig, ulønnet innsats i et eller flere av våre idrettslag.

Nominasjon

Alle idrettslag i kommunen kan nominere kandidater til prisen. Frist for innsending av forslag på kandidater er 15. mars hvert år. Ved nominasjon må det gis en oversikt over kandidatens verv og/eller virksomhet i klubben.

Beslutning og utdeling

Kongsvinger Idrettsråd vurderer de nominerte kandidater og beslutter hvem som skal motta prisen. Prisen deles ut i forbindelse med idrettsrådets årsmøte eller ved en annen passende anledning.

Kriterier for nominasjon

  • Kandidaten må være medlem av et idrettslag i Kongsvinger som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.
  • Vedkommende kan ikke ha blitt tildelt idrettsrådets ildsjelpris tidligere.
  • Kandidaten skal ha lagt ned ekstraordinært arbeid for å tilrettelegge for klubbens idrettslige aktivitet.
  • Langvarige styreverv, ulønnede trener og/eller laglederoppgaver samt utførelse av annet dugnadsarbeid over tid eller med ekstraordinær innsats, vektlegges ved tildelingen.
  • Det legges også vekt på eventuelle verv eller utførte, ulønnede oppgaver i overordnede organisasjonsledd på krets-, region- eller forbundsnivå.

Prisen

Ildsjelprisen består av et diplom og en gavesjekk på kr. 5.000,-