Frivillighetsmeldingen

Vi har gjennomgått frivillighetsmeldingen for Kongsvinger 2021 – 2030. Frivilligheten favner veldig bredt både når det gjelder organisert og uorganisert/uforpliktende frivillighet, og det er vanskelig å ha den fulle og hele oversikt over ønsker og behov. Våre kommentarer tar derfor kun utgangspunkt i vårt ståsted som idrettsråd.

Les hele høringsuttalelensen HER.