Forskuttering av spillemidler

Vi viser til digitalt møte i regi av idrettskretsene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark vedr. prosjektet «Grønt lys for idretten», samt vårt oppfølgingsmøte i etterkant av det digitale møtet.

Les hele høringsuttalelsen.