Søknadsfrist for kompensasjonsordningene

Kompensasjonsordningene for 2021 gjelder for tilskudd til arrangement og aktivitet i perioden 1. januar til og med 31. oktober 2021. Søknadsfristen for disse er 15. november. Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19. For ytterligere informasjon om støtteordningene, se www.lottstift.no

Dato

nov 15 2021
Expired!

Tid

All Day
Kategori