Endring i samarbeidsavtale med KIL Toppfotball

Idrettsrådet har mottatt orientering om kommunens ønskede endringer i avtalen med KIL Toppfotball gjennom e-post fra administrasjonen v/Trond Sørensen. Vi har også lest saksfremlegget til møtet i Formannskapet 22/11. Les hele uttalelsen her.