Endring av aldersgrensen for kontingentkassa

Kongsvingner Idrettsråds henvendte seg til Kongsvinger kommune vedrørende endering av aldersgrensen for Kontingentkassa til 19 år.

Saken ble raskt behandlet administrativt og det er besluttet at en her følger samme aldersgrense som Kongsvinger kommune benytter for gratis bruk av kommunale bygg og anlegg. Aldersgrensen settes til 19 år. Dette vil skje med umiddelbar virkning. Kongsvinger kommune vil umiddelbart korrigere informasjonen på hjemmesiden og brosjyren.