Høringsuttalelser

Utearealer ved Roverud skole

Arne Hansen orienterte Kongsvinger Idrettsråd under vårt styremøte 22/10 om prosessen i forbindelse med arbeidet med plan for uteområdene ved Roverud skole og viste de planskisser som foreligger så langt. Se hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.

Samarbeidsavtale KIL Toppfotball

Uttalelse fra Kongsvinger Idrettsråd vedr. forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og KIL Toppfotball. Se hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.

Spillemiddelsøknaden 2021

Vi gir nedenfor noen innspill/kommentarer til de fleste spørsmålene som idrettsrådene er spesielt anmodet om å si noe om. Våre innspill og refleksjoner tar utgangspunkt i vårt ståsted, som ikke nødvendigvis er dekkende for det fulle og hele bildet i en sak som denne. Se hele høringsnotatet her: Klikk HER for å laste ned og

Områdereguleringsplan midtbyen

Vi viser til mottatt informasjon om plan for områderegulering av Midtbyen, og invitasjon til å avgi uttalelse i den forbindelse. Se hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.