Høringsuttalelser

Skolebehovsplanen

Vi viser til vår høringsuttalelse fra januar 2021, og til formannskapets vedtak hvor man ber om at det samfunnsmessige og økonomiske perspektivet får en plass på linje med pedagogiske og organisatoriske perspektivet. Les hele høringsuttalelensen HER.

Massevaksinering i Holthallen

Fristen for søknad om langtidsleie av kommunale haller/gymsaler nærmer seg, og KKE starter da en prosess med fordeling av treningstid sammen med oss i idrettsrådet. I den forbindelse er det naturlig for oss å ta opp igjen bruken av Holthallen til vaksinasjon. Les hele høringsuttalelensen HER.

Maksimumsbeløp knyttet til kontingent- og utstyrskassa

Vi viser til henvendelsen fra Victory Dance v/Ida Craig om behov for økning av maksimumsbeløpet for utbetaling fra kontingent- og utstyrskassa. Det kan i dag søkes om inntil kr. 2.000 per person per år. Les hele høringsuttalelensen HER.

Frivillighetsmeldingen

Vi har gjennomgått frivillighetsmeldingen for Kongsvinger 2021 – 2030. Frivilligheten favner veldig bredt både når det gjelder organisert og uorganisert/uforpliktende frivillighet, og det er vanskelig å ha den fulle og hele oversikt over ønsker og behov. Våre kommentarer tar derfor kun utgangspunkt i vårt ståsted som idrettsråd. Les hele høringsuttalelensen HER.

Skolebehovsplanen – Kongsvingerskolene mot 2030

Kongsvinger Idrettsråd har registrert formannskapets vedtak i sak 135/20, pkt 4, hvor det blant annet står følgende: «Rådmannen bes om å jobbe videre med planen slik at det samfunnsmessige og økonomiske perspektivet får en plass på lik linje med pedagogiske og organisatoriske perspektivet.» Les hele høringsuttalelensen HER.

Massevaksinasjon i Holthallen

Kongsvinger Idrettsråd har opplevd å ha god dialog med kommunen i forbindelse med kortvarige smitteverntiltak rettet mot idretten i Kongsvinger. Derfor er vi både overrasket og skuffet over at det er besluttet å ta i bruk Holthallen til massevaksinasjon på bekostning av idretten, uten at verken vi eller brukerne er blitt involvert i forkant av

Kommunens økonomiplan 2021 – 2024

Kongsvinger idrettsråd gjennomgikk i sitt styremøte 25.11.2020, rådmannens forslag til økonomiplan for 2021 – 2024. Vi ønsker å gi noen kommentarer til forslaget. Les hele høringsuttalelensen HER.

Spillemidler 2020

Kongsvinger Idrettsråd har gjennomgått forslaget til prioritering av søknader om spillemidlerinneværende år. Vi har følgende kommentarer til forslaget: Les hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF. Vi viser til idrettsrådets uttalelse om samarbeidsavtalen i brev av 23.10.2020. Vi skrev da at vi ville vurdere å gi ytterligere kommentarer

Utearealer ved Roverud skole

Arne Hansen orienterte Kongsvinger Idrettsråd under vårt styremøte 22/10 om prosessen i forbindelse med arbeidet med plan for uteområdene ved Roverud skole og viste de planskisser som foreligger så langt. Se hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.

Samarbeidsavtale KIL Toppfotball

Uttalelse fra Kongsvinger Idrettsråd vedr. forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og KIL Toppfotball. Se hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.