Høring – Kommunen

Massevaksinering i Holthallen

Fristen for søknad om langtidsleie av kommunale haller/gymsaler nærmer seg, og KKE starter da en prosess med fordeling av treningstid sammen med oss i idrettsrådet. I den forbindelse er det naturlig for oss å ta opp igjen bruken av Holthallen til vaksinasjon. Les hele høringsuttalelensen HER.

Maksimumsbeløp knyttet til kontingent- og utstyrskassa

Vi viser til henvendelsen fra Victory Dance v/Ida Craig om behov for økning av maksimumsbeløpet for utbetaling fra kontingent- og utstyrskassa. Det kan i dag søkes om inntil kr. 2.000 per person per år. Les hele høringsuttalelensen HER.

Frivillighetsmeldingen

Vi har gjennomgått frivillighetsmeldingen for Kongsvinger 2021 – 2030. Frivilligheten favner veldig bredt både når det gjelder organisert og uorganisert/uforpliktende frivillighet, og det er vanskelig å ha den fulle og hele oversikt over ønsker og behov. Våre kommentarer tar derfor kun utgangspunkt i vårt ståsted som idrettsråd. Les hele høringsuttalelensen HER.

Skolebehovsplanen – Kongsvingerskolene mot 2030

Kongsvinger Idrettsråd har registrert formannskapets vedtak i sak 135/20, pkt 4, hvor det blant annet står følgende: «Rådmannen bes om å jobbe videre med planen slik at det samfunnsmessige og økonomiske perspektivet får en plass på lik linje med pedagogiske og organisatoriske perspektivet.» Les hele høringsuttalelensen HER.

Massevaksinasjon i Holthallen

Kongsvinger Idrettsråd har opplevd å ha god dialog med kommunen i forbindelse med kortvarige smitteverntiltak rettet mot idretten i Kongsvinger. Derfor er vi både overrasket og skuffet over at det er besluttet å ta i bruk Holthallen til massevaksinasjon på bekostning av idretten, uten at verken vi eller brukerne er blitt involvert i forkant av

Kommunens økonomiplan 2021 – 2024

Kongsvinger idrettsråd gjennomgikk i sitt styremøte 25.11.2020, rådmannens forslag til økonomiplan for 2021 – 2024. Vi ønsker å gi noen kommentarer til forslaget. Les hele høringsuttalelensen HER.

Spillemidler 2020

Kongsvinger Idrettsråd har gjennomgått forslaget til prioritering av søknader om spillemidlerinneværende år. Vi har følgende kommentarer til forslaget: Les hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF. Vi viser til idrettsrådets uttalelse om samarbeidsavtalen i brev av 23.10.2020. Vi skrev da at vi ville vurdere å gi ytterligere kommentarer

Utearealer ved Roverud skole

Arne Hansen orienterte Kongsvinger Idrettsråd under vårt styremøte 22/10 om prosessen i forbindelse med arbeidet med plan for uteområdene ved Roverud skole og viste de planskisser som foreligger så langt. Se hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.

Samarbeidsavtale KIL Toppfotball

Uttalelse fra Kongsvinger Idrettsråd vedr. forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og KIL Toppfotball. Se hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.

Områdereguleringsplan midtbyen

Vi viser til mottatt informasjon om plan for områderegulering av Midtbyen, og invitasjon til å avgi uttalelse i den forbindelse. Se hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.