Høring – Kommunen

KIL fotball – Støtte/kompensasjon for leieutgifter

Vi viser til mottatt e-post hvor det fremkommer at KIL Fotball mener at gratisprinsippetfravikes i forbindelse med omlegging av bane 1 på Gjemselund, fordi denne banen ikke ertilgjengelig for de aldersklassene som har benyttet seg av denne. Les hele høringsuttalelsen HER.

Kontingent- og ustyrskassa

Vi viser til mottatt saksutredning sammen med protokoll fra behandling i Komité for miljø og samfunnsutvikling. Kongsvinger Idrettsråd støtter Rådmannens innstilling/komitéens vedtak. Les hele høringsuttalelensen HER.

Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025

Kongsvinger Idrettsråd har gjennomgått og drøftet rådmannens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan frem til og med 2025. Les hele høringsuttalelensen HER.

Spillemidler 2021

Kongsvinger Idrettsråd har behandlet mottatt forslag om prioritering av søknader om spillemidler 2021. Les hele høringsuttalelensen HER.

Skolebehovsplanen

Vi viser til vår høringsuttalelse fra januar 2021, og til formannskapets vedtak hvor man ber om at det samfunnsmessige og økonomiske perspektivet får en plass på linje med pedagogiske og organisatoriske perspektivet. Les hele høringsuttalelensen HER.

Massevaksinering i Holthallen

Fristen for søknad om langtidsleie av kommunale haller/gymsaler nærmer seg, og KKE starter da en prosess med fordeling av treningstid sammen med oss i idrettsrådet. I den forbindelse er det naturlig for oss å ta opp igjen bruken av Holthallen til vaksinasjon. Les hele høringsuttalelensen HER.

Maksimumsbeløp knyttet til kontingent- og utstyrskassa

Vi viser til henvendelsen fra Victory Dance v/Ida Craig om behov for økning av maksimumsbeløpet for utbetaling fra kontingent- og utstyrskassa. Det kan i dag søkes om inntil kr. 2.000 per person per år. Les hele høringsuttalelensen HER.

Frivillighetsmeldingen

Vi har gjennomgått frivillighetsmeldingen for Kongsvinger 2021 – 2030. Frivilligheten favner veldig bredt både når det gjelder organisert og uorganisert/uforpliktende frivillighet, og det er vanskelig å ha den fulle og hele oversikt over ønsker og behov. Våre kommentarer tar derfor kun utgangspunkt i vårt ståsted som idrettsråd. Les hele høringsuttalelensen HER.

Skolebehovsplanen – Kongsvingerskolene mot 2030

Kongsvinger Idrettsråd har registrert formannskapets vedtak i sak 135/20, pkt 4, hvor det blant annet står følgende: «Rådmannen bes om å jobbe videre med planen slik at det samfunnsmessige og økonomiske perspektivet får en plass på lik linje med pedagogiske og organisatoriske perspektivet.» Les hele høringsuttalelensen HER.

Massevaksinasjon i Holthallen

Kongsvinger Idrettsråd har opplevd å ha god dialog med kommunen i forbindelse med kortvarige smitteverntiltak rettet mot idretten i Kongsvinger. Derfor er vi både overrasket og skuffet over at det er besluttet å ta i bruk Holthallen til massevaksinasjon på bekostning av idretten, uten at verken vi eller brukerne er blitt involvert i forkant av