Høring – Kommunen

Spillemidler 2020

Kongsvinger Idrettsråd har gjennomgått forslaget til prioritering av søknader om spillemidlerinneværende år. Vi har følgende kommentarer til forslaget: Les hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF. Vi viser til idrettsrådets uttalelse om samarbeidsavtalen i brev av 23.10.2020. Vi skrev da at vi ville vurdere å gi ytterligere kommentarer

Utearealer ved Roverud skole

Arne Hansen orienterte Kongsvinger Idrettsråd under vårt styremøte 22/10 om prosessen i forbindelse med arbeidet med plan for uteområdene ved Roverud skole og viste de planskisser som foreligger så langt. Se hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.

Samarbeidsavtale KIL Toppfotball

Uttalelse fra Kongsvinger Idrettsråd vedr. forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og KIL Toppfotball. Se hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.

Områdereguleringsplan midtbyen

Vi viser til mottatt informasjon om plan for områderegulering av Midtbyen, og invitasjon til å avgi uttalelse i den forbindelse. Se hele uttalelsen her: Klikk HER for å laste ned og åpne dokumentet som PDF.