Høring – Kommunen

Kommunens budsjett for 2024

Kongsvinger Idrettsråd har gjennomgått kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024. Les hele uttalelsen her.

Endring i samarbeidsavtale med KIL Toppfotball

Idrettsrådet har mottatt orientering om kommunens ønskede endringer i avtalen med KIL Toppfotball gjennom e-post fra administrasjonen v/Trond Sørensen. Vi har også lest saksfremlegget til møtet i Formannskapet 22/11. Les hele uttalelsen her.

Skianlegg på Sæter

Kongsvinger Idrettsråd har fått seg forelagt saksutredning om flytting av KIL Ski sitt anlegg på Sæter, og vi har mottatt informasjon om et ønske om å få med en søknad om spillemidler inneværende år, selv om opprinnelig søknadsfrist er utløpt og vi tidligere har uttalt oss om prioriteringen. Les hele uttalelsen her.

Innspill spillemidler

Kongsvinger Idrettsråd har fått seg forelagt følgende forslag til prioritering av spillemiddelsøknader til ordinære anlegg i 2022. Les hele høringsinnspillet her.

Forskuttering av spillemidler

Vi viser til digitalt møte i regi av idrettskretsene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark vedr. prosjektet «Grønt lys for idretten», samt vårt oppfølgingsmøte i etterkant av det digitale møtet. Les hele høringsuttalelsen.

Partiprogram 2023

Det er kommunevalg i 2023 og vi regner med at de politiske partiene i Kongsvinger vil utarbeide partiprogram i forbindelse med valgkampen. Kongsvinger Idrettsråd håper at alle partier i sine program vil si noe om sin holdning til idretten i Kongsvinger og om hvordan partiet vil følge opp idrettens behov. Les here høringsuttalelsen her.

Kulturplanen 2022-2030

Kongsvinger Idrettsråd har drøftet Kulturplanen 2022-2030 med hovedfokus på dokumentetshandlingsplan og de tiltak som berører idretten i Kongsvinger. Her kan du lese våre innspill.

Høring spillemidler 2022

Kongsvinger Idrettsråd har fått seg forelagt følgende forslag til prioritering avspillemiddelsøknader til ordinære anlegg i 2022.