Høring – Kommunen

Forskuttering av spillemidler

Vi viser til digitalt møte i regi av idrettskretsene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark vedr. prosjektet «Grønt lys for idretten», samt vårt oppfølgingsmøte i etterkant av det digitale møtet. Les hele høringsuttalelsen.

Partiprogram 2023

Det er kommunevalg i 2023 og vi regner med at de politiske partiene i Kongsvinger vil utarbeide partiprogram i forbindelse med valgkampen. Kongsvinger Idrettsråd håper at alle partier i sine program vil si noe om sin holdning til idretten i Kongsvinger og om hvordan partiet vil følge opp idrettens behov. Les here høringsuttalelsen her.

Kulturplanen 2022-2030

Kongsvinger Idrettsråd har drøftet Kulturplanen 2022-2030 med hovedfokus på dokumentetshandlingsplan og de tiltak som berører idretten i Kongsvinger. Her kan du lese våre innspill.

Høring spillemidler 2022

Kongsvinger Idrettsråd har fått seg forelagt følgende forslag til prioritering avspillemiddelsøknader til ordinære anlegg i 2022.

Høringsinnspill budsjett 2023

Kongsvinger Idrettsråd har i kveld avholdt et ekstraordinært styremøte for å behandle detfremlagte forslag til budsjett 2023 og økonomiplan for Kongsvinger kommune. Vi ønsker ågi følgende kommentarer og innspill.

KIL fotball – Støtte/kompensasjon for leieutgifter

Vi viser til mottatt e-post hvor det fremkommer at KIL Fotball mener at gratisprinsippetfravikes i forbindelse med omlegging av bane 1 på Gjemselund, fordi denne banen ikke ertilgjengelig for de aldersklassene som har benyttet seg av denne. Les hele høringsuttalelsen HER.

Kontingent- og ustyrskassa

Vi viser til mottatt saksutredning sammen med protokoll fra behandling i Komité for miljø og samfunnsutvikling. Kongsvinger Idrettsråd støtter Rådmannens innstilling/komitéens vedtak. Les hele høringsuttalelensen HER.

Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025

Kongsvinger Idrettsråd har gjennomgått og drøftet rådmannens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan frem til og med 2025. Les hele høringsuttalelensen HER.

Spillemidler 2021

Kongsvinger Idrettsråd har behandlet mottatt forslag om prioritering av søknader om spillemidler 2021. Les hele høringsuttalelensen HER.