Aktuelt

Endring av aldersgrensen for kontingentkassa

Kongsvingner Idrettsråds henvendte seg til Kongsvinger kommune vedrørende endering av aldersgrensen for Kontingentkassa til 19 år. Saken ble raskt behandlet administrativt og det er besluttet at en her følger samme aldersgrense som Kongsvinger kommune benytter for gratis bruk av kommunale bygg og anlegg. Aldersgrensen settes til 19 år. Dette vil skje med umiddelbar virkning. Kongsvinger

Kandidater til Idrettsrådet

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til idrettsrådet. Forslag kan sendes til: kongsvinger@irnif.no eller direkte til en av medlemmene i valgkomiteen: Gunn Dammen gunnmyra@hotmail.com Tore Eig toreeig@east.no Christina Ryan Øiungen christina.ryan.oiungen@edu.kongsvinger.kommune.no

Massevaksinering i Holthallen

Kommunen vil ta i bruk Holthallen for massevaksinering fra og med onsdag 17. februar. De trenger noen dager for å klargjøre hallen for vaksinering, så idretten må flytte ut av Holthallen i slutten av uke 6. I grove trekk gjennomføres følgende endringer: Kongsvinger kommune betaler leie av håndballgolvet i Kongsvingerhallen slik at KIL Håndball kan

Massevaksinasjon i Holthallen

Kongsvinger Idrettsråd har opplevd å ha god dialog med kommunen i forbindelse med kortvarige smitteverntiltak rettet mot idretten i Kongsvinger. Derfor er vi både overrasket og skuffet over at det er besluttet å ta i bruk Holthallen til massevaksinasjon på bekostning av idretten, uten at verken vi eller brukerne er blitt involvert i forkant av

Budsjettnytt – Vedtak i kommunestyret 17.12.2020

Gratisprinsippet ved utleie av kommunale idrettsanlegg til barn og unge videreføres. Tilskudd til idrettslag som drifter egne eller leide anlegg opprettholdes med kr 250.000 Kontingentkassa opprettholdes på kr. 150.000 – med et tilleggsvedtak om å øke rammen dersom beløpet er brukt opp før året er omme. Det avsettes kr 250.000 i investeringsbudsjettet til ny resultattavle

#STOPP

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt har vi laget en samleside for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-kampanjen, digitale trykk, gratis