Aktuelt

Avtale om forskuttering av spillemidler

Det er inngått en avtale mellom Kongsvinger kommune og Kongsvinger idrettsråd om forskuttering av spillemidler! Avtalen ser du her: http://www.kongsvingeridrettsrad.no/wp-content/uploads/2024/03/Avtale-forskuttering-av-spillemidler.pdf

Støtteordning for oppstart/utvikling av allidrett

NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler Allidrett for barn og Allidrett for parautøvere. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette. Idrettslag kan søke om støtte til:  Allidrett for barn og/eller Allidrett for kun parautøvere (barn) Mer informasjon finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett-for-barn/

Kampanje for økt strømstøtte til idretten

Norges Idrettsforbund har i dag startet en kampanje for økt strømstøtte til idretten.  Mer informasjon om kampanjen finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/felles-some-kampanje-i-norsk-idrett-for-en-bedre-stromstotteordning/

KIL fotball – Støtte/kompensasjon for leieutgifter

Vi viser til mottatt e-post hvor det fremkommer at KIL Fotball mener at gratisprinsippetfravikes i forbindelse med omlegging av bane 1 på Gjemselund, fordi denne banen ikke ertilgjengelig for de aldersklassene som har benyttet seg av denne. Les hele høringsuttalelsen HER.

Midler til tiltak for flykninger 2022

Norges idrettsforbund lyser ut midler til tiltak for idrettsaktivitet for flyktninger i 2022. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/inkludering-av-flyktninger/artikler/stotteordninger/

Invitasjon til kurs

Kongsvinger Idrettsråd inviterer ledere og trenere i våre idrettslag til en kurskveld med følgende temaer: Vanlige overbelastningsskader hos barn og unge i idrett. Behandling ved akutte skader Tapeteknikker Taping av ankel (med sportstape) Taping av knær (med kinesiotape) Klikk på linken under for mer informasjon og påmelding: https://www.kongsvingeridrettsrad.no/events/invitasjon-til-kurskveld-tapeteknikker-overbelastningsskader-forebygging-mv/

Oppdatert lovnorm for idrettsråd

I november 2021 ble det vedtatt en ny lovnorm for idrettsråd. Denne finner du på Lovverk/avtaler-siden: https://www.kongsvingeridrettsrad.no/styret/lovverk-avtaler/

KORONA – Oppdatert 01.02.2022

Oppdatert 1. februar 2022 Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig. Toppidrett kan gjennomføres som normalt. Arrangementer Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre