Aktuelt

Midler til tiltak for flykninger 2022

Norges idrettsforbund lyser ut midler til tiltak for idrettsaktivitet for flyktninger i 2022. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/inkludering-av-flyktninger/artikler/stotteordninger/

Invitasjon til kurs

Kongsvinger Idrettsråd inviterer ledere og trenere i våre idrettslag til en kurskveld med følgende temaer: Vanlige overbelastningsskader hos barn og unge i idrett. Behandling ved akutte skader Tapeteknikker Taping av ankel (med sportstape) Taping av knær (med kinesiotape) Klikk på linken under for mer informasjon og påmelding: https://www.kongsvingeridrettsrad.no/events/invitasjon-til-kurskveld-tapeteknikker-overbelastningsskader-forebygging-mv/

Oppdatert lovnorm for idrettsråd

I november 2021 ble det vedtatt en ny lovnorm for idrettsråd. Denne finner du på Lovverk/avtaler-siden: https://www.kongsvingeridrettsrad.no/styret/lovverk-avtaler/

KORONA – Oppdatert 01.02.2022

Oppdatert 1. februar 2022 Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig. Toppidrett kan gjennomføres som normalt. Arrangementer Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre

Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025

Kongsvinger Idrettsråd har gjennomgått og drøftet rådmannens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan frem til og med 2025. Les hele høringsuttalelensen HER.

Spillemidler 2021

Kongsvinger Idrettsråd har behandlet mottatt forslag om prioritering av søknader om spillemidler 2021. Les hele høringsuttalelensen HER.

Skolebehovsplanen

Vi viser til vår høringsuttalelse fra januar 2021, og til formannskapets vedtak hvor man ber om at det samfunnsmessige og økonomiske perspektivet får en plass på linje med pedagogiske og organisatoriske perspektivet. Les hele høringsuttalelensen HER.

Massevaksinering i Holthallen

Fristen for søknad om langtidsleie av kommunale haller/gymsaler nærmer seg, og KKE starter da en prosess med fordeling av treningstid sammen med oss i idrettsrådet. I den forbindelse er det naturlig for oss å ta opp igjen bruken av Holthallen til vaksinasjon. Les hele høringsuttalelensen HER.

Maksimumsbeløp knyttet til kontingent- og utstyrskassa

Vi viser til henvendelsen fra Victory Dance v/Ida Craig om behov for økning av maksimumsbeløpet for utbetaling fra kontingent- og utstyrskassa. Det kan i dag søkes om inntil kr. 2.000 per person per år. Les hele høringsuttalelensen HER.