Budsjettnytt – Vedtak i kommunestyret 17.12.2020

  • Gratisprinsippet ved utleie av kommunale idrettsanlegg til barn og unge videreføres.
  • Tilskudd til idrettslag som drifter egne eller leide anlegg opprettholdes med kr 250.000
  • Kontingentkassa opprettholdes på kr. 150.000 – med et tilleggsvedtak om å øke rammen dersom beløpet er brukt opp før året er omme.
  • Det avsettes kr 250.000 i investeringsbudsjettet til ny resultattavle og basketkurver m/heis i Tråstadhallen.
  • Det ansettes ny driftsoperatør på kommunale idrettsanlegg slik at det beredskaps- og varslingsordning som var tidligere blir gjeninnført.