Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025

Kongsvinger Idrettsråd har gjennomgått og drøftet rådmannens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan frem til og med 2025.

Les hele høringsuttalelensen HER.