petter

Invitasjon til kurs

Kongsvinger Idrettsråd inviterer ledere og trenere i våre idrettslag til en kurskveld med følgende temaer: Vanlige overbelastningsskader hos barn og unge i idrett. Behandling ved akutte skader Tapeteknikker Taping av ankel (med sportstape) Taping av knær (med kinesiotape) Klikk på linken under for mer informasjon og påmelding: https://www.kongsvingeridrettsrad.no/events/invitasjon-til-kurskveld-tapeteknikker-overbelastningsskader-forebygging-mv/

Oppdatert lovnorm for idrettsråd

I november 2021 ble det vedtatt en ny lovnorm for idrettsråd. Denne finner du på Lovverk/avtaler-siden: https://www.kongsvingeridrettsrad.no/styret/lovverk-avtaler/

Kontingent- og ustyrskassa

Vi viser til mottatt saksutredning sammen med protokoll fra behandling i Komité for miljø og samfunnsutvikling. Kongsvinger Idrettsråd støtter Rådmannens innstilling/komitéens vedtak. L Les hele høringsuttalelensen HER.

KORONA – Oppdatert 01.02.2022

Oppdatert 1. februar 2022 Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig. Toppidrett kan gjennomføres som normalt. Arrangementer Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre

Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025

Kongsvinger Idrettsråd har gjennomgått og drøftet rådmannens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan frem til og med 2025. Les hele høringsuttalelensen HER.

Spillemidler 2021

Kongsvinger Idrettsråd har behandlet mottatt forslag om prioritering av søknader om spillemidler 2021. Les hele høringsuttalelensen HER.