petter

Avtale om forskuttering av spillemidler

Det er inngått en avtale mellom Kongsvinger kommune og Kongsvinger idrettsråd om forskuttering av spillemidler! Avtalen ser du her: http://www.kongsvingeridrettsrad.no/wp-content/uploads/2024/03/Avtale-forskuttering-av-spillemidler.pdf

Kommunens budsjett for 2024

Kongsvinger Idrettsråd har gjennomgått kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024. Les hele uttalelsen her.

Endring i samarbeidsavtale med KIL Toppfotball

Idrettsrådet har mottatt orientering om kommunens ønskede endringer i avtalen med KIL Toppfotball gjennom e-post fra administrasjonen v/Trond Sørensen. Vi har også lest saksfremlegget til møtet i Formannskapet 22/11. Les hele uttalelsen her.

Skianlegg på Sæter

Kongsvinger Idrettsråd har fått seg forelagt saksutredning om flytting av KIL Ski sitt anlegg på Sæter, og vi har mottatt informasjon om et ønske om å få med en søknad om spillemidler inneværende år, selv om opprinnelig søknadsfrist er utløpt og vi tidligere har uttalt oss om prioriteringen. Les hele uttalelsen her.

Innspill spillemidler

Kongsvinger Idrettsråd har fått seg forelagt følgende forslag til prioritering av spillemiddelsøknader til ordinære anlegg i 2022. Les hele høringsinnspillet her.