petter

Kulturplanen 2022-2030

Kongsvinger Idrettsråd har drøftet Kulturplanen 2022-2030 med hovedfokus på dokumentetshandlingsplan og de tiltak som berører idretten i Kongsvinger. Her kan du lese våre innspill.

Høring spillemidler 2022

Kongsvinger Idrettsråd har fått seg forelagt følgende forslag til prioritering avspillemiddelsøknader til ordinære anlegg i 2022.

Høringsinnspill budsjett 2023

Kongsvinger Idrettsråd har i kveld avholdt et ekstraordinært styremøte for å behandle detfremlagte forslag til budsjett 2023 og økonomiplan for Kongsvinger kommune. Vi ønsker ågi følgende kommentarer og innspill.

Støtteordning for oppstart/utvikling av allidrett

NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler Allidrett for barn og Allidrett for parautøvere. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette. Idrettslag kan søke om støtte til:  Allidrett for barn og/eller Allidrett for kun parautøvere (barn) Mer informasjon finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett-for-barn/

Kampanje for økt strømstøtte til idretten

Norges Idrettsforbund har i dag startet en kampanje for økt strømstøtte til idretten.  Mer informasjon om kampanjen finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/felles-some-kampanje-i-norsk-idrett-for-en-bedre-stromstotteordning/