petter

Kampanje for økt strømstøtte til idretten

Norges Idrettsforbund har i dag startet en kampanje for økt strømstøtte til idretten.  Mer informasjon om kampanjen finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/felles-some-kampanje-i-norsk-idrett-for-en-bedre-stromstotteordning/

KIL fotball – Støtte/kompensasjon for leieutgifter

Vi viser til mottatt e-post hvor det fremkommer at KIL Fotball mener at gratisprinsippetfravikes i forbindelse med omlegging av bane 1 på Gjemselund, fordi denne banen ikke ertilgjengelig for de aldersklassene som har benyttet seg av denne. Les hele høringsuttalelsen HER.

Midler til tiltak for flykninger 2022

Norges idrettsforbund lyser ut midler til tiltak for idrettsaktivitet for flyktninger i 2022. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/inkludering-av-flyktninger/artikler/stotteordninger/

Invitasjon til kurs

Kongsvinger Idrettsråd inviterer ledere og trenere i våre idrettslag til en kurskveld med følgende temaer: Vanlige overbelastningsskader hos barn og unge i idrett. Behandling ved akutte skader Tapeteknikker Taping av ankel (med sportstape) Taping av knær (med kinesiotape) Klikk på linken under for mer informasjon og påmelding: https://www.kongsvingeridrettsrad.no/events/invitasjon-til-kurskveld-tapeteknikker-overbelastningsskader-forebygging-mv/