petter

Forskuttering av spillemidler

Vi viser til digitalt møte i regi av idrettskretsene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark vedr. prosjektet «Grønt lys for idretten», samt vårt oppfølgingsmøte i etterkant av det digitale møtet. Les hele høringsuttalelsen.

Partiprogram 2023

Det er kommunevalg i 2023 og vi regner med at de politiske partiene i Kongsvinger vil utarbeide partiprogram i forbindelse med valgkampen. Kongsvinger Idrettsråd håper at alle partier i sine program vil si noe om sin holdning til idretten i Kongsvinger og om hvordan partiet vil følge opp idrettens behov. Les here høringsuttalelsen her.

Kulturplanen 2022-2030

Kongsvinger Idrettsråd har drøftet Kulturplanen 2022-2030 med hovedfokus på dokumentetshandlingsplan og de tiltak som berører idretten i Kongsvinger. Her kan du lese våre innspill.

Høring spillemidler 2022

Kongsvinger Idrettsråd har fått seg forelagt følgende forslag til prioritering avspillemiddelsøknader til ordinære anlegg i 2022.

Høringsinnspill budsjett 2023

Kongsvinger Idrettsråd har i kveld avholdt et ekstraordinært styremøte for å behandle detfremlagte forslag til budsjett 2023 og økonomiplan for Kongsvinger kommune. Vi ønsker ågi følgende kommentarer og innspill.