Høringsinnspill budsjett 2023

Kongsvinger Idrettsråd har i kveld avholdt et ekstraordinært styremøte for å behandle det
fremlagte forslag til budsjett 2023 og økonomiplan for Kongsvinger kommune. Vi ønsker å
gi følgende kommentarer og innspill.