Kommunens økonomiplan 2021 – 2024

Kongsvinger idrettsråd gjennomgikk i sitt styremøte 25.11.2020, rådmannens forslag til økonomiplan for 2021 – 2024. Vi ønsker å gi noen kommentarer til forslaget.

Les hele høringsuttalelensen HER.